CO-vrij gecertificeerd
Altijd een bedrijf in de buurt
Binnen 24 uur reactie
Voorkom gevaarlijke situaties

Wat te doen bij een storingsmelding

Een CV-ketelstoring kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder staan enkele veelvoorkomende redenen voor CV-ketelstoringen:

  1. Drukverlies: Als de druk in het systeem te laag is, kan de CV-ketel een storing aangeven. Dit kan het gevolg zijn van een lek in het systeem of van te veel waterverlies door bijvoorbeeld een open kraan.
  2. Problemen met de thermostaat: Als de thermostaat niet correct is afgesteld of defect is, kan de CV-ketel niet correct functioneren en een storing aangeven.
  3. Problemen met de brandstoflevering: Als de brandstoflevering niet correct is, bijvoorbeeld door verstoppingen of lekkages, kan de CV-ketel een storing aangeven.
  4. Problemen met de elektrische aansluiting: Als de elektrische aansluiting niet correct is, bijvoorbeeld door een stroomonderbreking of een defecte schakelaar, kan de CV-ketel niet functioneren en een storing aangeven.

Als je vermoedt dat je CV-ketel een storing heeft moet je een CO-Vrij gecertificeerd bedrijf benaderen voor het maken van een afspraak. Dit om de oorzaak van de storing vast te stellen en te verhelpen. Werk zelf nooit aan de CV-ketel! Dit is sinds 1 april verboden. Je dient een CO-Vrij gecertificeerd bedrijf te benaderen voor het verhelpen van een storing aan de CV-Ketel.