CO-vrij gecertificeerd
Altijd een bedrijf in de buurt
Binnen 24 uur reactie
Voorkom gevaarlijke situaties

Het gebruik van een petroleum kachel binnenshuis kan inderdaad schadelijk zijn voor je gezondheid.

Bij het verbranden van petroleum in een kachel ontstaat koolmonoxide, een kleurloos, geurloos gas dat niet waarneembaar is. Inademing van koolmonoxide kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, bewusteloosheid en zelfs de dood. Koolmonoxidevergiftiging is vooral gevaarlijk in een slecht geventileerde ruimte, omdat de concentratie van koolmonoxide in de lucht kan toenemen.

Daarnaast kunnen petroleum kachels ook stoffen als stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen produceren, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van degenen die deze dampen inademen.

Om gezondheidsproblemen te voorkomen, wordt het gebruik van petroleum kachels binnenshuis over het algemeen afgeraden. Als je toch een petroleum kachel binnenshuis wilt gebruiken, zorg dan voor voldoende ventilatie en plaats de kachel op een veilige afstand van brandbare materialen. Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan de kachel uit te voeren om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen