CO-vrij gecertificeerd
Altijd een bedrijf in de buurt
Binnen 24 uur reactie
Voorkom gevaarlijke situaties

Kun je nog stoken op olie?

Het is mogelijk om te stoken op olie, en sommige verwarmingssystemen maken nog steeds gebruik van olie als brandstof. Oliegestookte verwarmingssystemen worden vaak aangetroffen in gebieden waar aardgas niet beschikbaar is of waar huiseigenaren de voorkeur geven aan olie om te verwarmen.

Er zijn twee veelvoorkomende soorten oliegestookte verwarmingssystemen:

  1. Oliegestookte ketels: Deze systemen gebruiken olie om water te verwarmen, dat vervolgens circuleert door radiatoren of vloerverwarmingssystemen om warmte af te geven aan de ruimte.
  2. Oliegestookte luchtverwarmers: Deze systemen verwarmen lucht rechtstreeks en verspreiden deze door de ruimte met behulp van een ventilator. Ze kunnen worden geïnstalleerd als centrale verwarmingssystemen of als zelfstandige kachels.

Hoewel oliegestookte verwarmingssystemen nog steeds bestaan, zijn er enkele overwegingen die moeten worden meegenomen:

  • Milieueffecten: Verbranding van stookolie stoot kooldioxide (CO2) en andere verontreinigende stoffen uit, wat bijdraagt aan de klimaatverandering en luchtkwaliteitsproblemen. Vanuit milieuoogpunt wordt vaak aangeraden om over te stappen naar schonere en duurzamere verwarmingsbronnen.
  • Efficiëntie: Moderne oliegestookte verwarmingssystemen kunnen redelijk efficiënt zijn, maar ze hebben over het algemeen lagere rendementen dan sommige andere verwarmingsbronnen, zoals aardgasgestookte systemen of hernieuwbare energiebronnen.
  • Kosten: De prijs van stookolie kan variëren en is afhankelijk van factoren zoals regionale prijsfluctuaties en geopolitieke gebeurtenissen. De kosten van de brandstof kunnen invloed hebben op de totale kosten van verwarming.

Bij de keuze van een verwarmingssysteem is het raadzaam om de beschikbaarheid van brandstoffen, de milieueffecten, de efficiëntie en de kosten te overwegen, evenals lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van oliegestookte verwarmingssystemen.