CO-vrij gecertificeerd
Altijd een bedrijf in de buurt
Binnen 24 uur reactie
Voorkom gevaarlijke situaties

Nieuwe regels cv-ketel plaatsen

In Nederland zijn er vanaf 1 april 2023 nieuwe regels van kracht voor het plaatsen van cv-ketels. Deze regels zijn vastgelegd in het nieuwe Besluit energieprestatie gebouwen (BEG).

Een belangrijke verandering is dat vanaf 1 april 2023 alleen nog maar cv-ketels geplaatst mogen worden die geschikt zijn voor het gebruik van hernieuwbaar gas. Dit is gas dat wordt geproduceerd uit duurzame bronnen, zoals biomassa, waterstof of synthetisch gas dat geproduceerd wordt uit duurzaam opgewekte elektriciteit. Op deze manier wordt het gebruik van aardgas teruggedrongen en wordt er meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen.

Verder moeten installateurs sinds 1 april 2023 verplicht een inspectie uitvoeren als zij een nieuwe cv-ketel plaatsen. Hierbij wordt gekeken of de cv-installatie veilig is en voldoet aan alle wettelijke eisen. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als voor vervangingen van bestaande cv-ketels. De resultaten van deze inspectie moeten worden vastgelegd in een rapport, dat door de installateur aan de eigenaar van de cv-installatie moet worden overhandigd.

Het is belangrijk om bij het plaatsen van een nieuwe cv-ketel rekening te houden met deze nieuwe regels en een erkende en gecertificeerde installateur in te schakelen die op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw nieuwe cv-installatie veilig en duurzaam functioneert en voldoet aan alle wettelijke eisen.