CO-vrij gecertificeerd
Altijd een bedrijf in de buurt
Binnen 24 uur reactie
Voorkom gevaarlijke situaties

Waar word op gecontroleerd bij onderhoud cv ketel?

Onderhoud van een cv-ketel worden verschillende aspecten gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de ketel efficiënt en veilig blijft werken. Het exacte onderhoudsproces kan variëren afhankelijk van het type cv-ketel en de fabrikant, maar over het algemeen omvat het de volgende controles en taken:

 1. Visuele inspectie:
  • Controle op zichtbare lekkages, roest of andere tekenen van schade aan de cv-ketel en de aansluitingen.
 2. Verbrandingscontrole:
  • Analyse van het verbrandingsproces om ervoor te zorgen dat dit efficiënt en veilig verloopt.
  • Aanpassingen aan de branderinstellingen indien nodig.
 3. Controle van gas- en wateraansluitingen:
  • Controle op gaslekken.
  • Controle van de waterdruk en bijvullen indien nodig.
 4. Controle van de rookgasafvoer:
  • Controle op de juiste afvoer van rookgassen en eliminatie van eventuele obstructies.
 5. Schoonmaken:
  • Reiniging van de brander, de warmtewisselaar en andere relevante onderdelen om efficiënte warmteoverdracht te waarborgen.
 6. Controle van de condensafvoer:
  • Controle van de condensafvoer om te voorkomen dat deze verstopt raakt.
 7. Controle van de ontstekings- en beveiligingssystemen:
  • Controle van de ontstekings- en veiligheidssystemen om ervoor te zorgen dat de ketel veilig opstart en stopt.
 8. Testen van de circulatiepomp:
  • Testen of de circulatiepomp goed werkt en indien nodig smeren.
 9. Controle van de thermostaat en regelapparatuur:
  • Controle op de goede werking van de thermostaat en andere regelapparatuur.
 10. CO (koolmonoxide) meting:
  • Meting van de koolmonoxideconcentratie om te zorgen voor een veilige werking van de ketel.
 11. Efficiëntiecontrole:
  • Meting van de efficiëntie van de cv-ketel om te beoordelen of deze nog steeds optimaal presteert.
 12. Advies en aanbevelingen:
  • Advies aan de gebruiker over mogelijke verbeteringen of aanpassingen aan het systeem.

Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te laten voeren door een gekwalificeerde monteur. Regelmatig onderhoud kan de levensduur van de cv-ketel verlengen, de efficiëntie verbeteren en de kans op storingen verminderen.